info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Иновативно училище

Решение на МС №584 от 20.08.2020 г.

Име на проект - „Фолклорна плетеница“

Цел на иновацията: Паралелно сравняване и анализ на допирни точки и различия в мултикултурната общност на училището чрез изучаване на фолклор и проектно базирано обучение / ПБО /.

Описание:

Предложената иновация за учене чрез изследване на фолклора и традициите, включва преподаване по нов начин чрез ИУЧ - Фолклор и ПБО в часовете по БЕЛ, ИИ, Музика, ТП и в заниманията по интереси в ЦДО на 57 ученици от 3 паралелки в I, II и III клас през учебната 2020-2021 година. Продължителността на иновацията ще е три години, в които част от  учениците ще достигнат прогимназиален етап. Предвижда се провеждане на часове в и извън класната стая, учебни екскурзии до етнографски музеи и комплекси, посещения на фолклорни концерти, гостувания на групи за автентичен фолклор, гост-учители –членове на семейството, симулация в класната стая на преживяното и наблюдаваното от децата, свързани с мултиетническия фолклор и традиции. 

В началото на първата година /„Игрите и песните на баба и мама“/ след проучване и изследване чрез анкети по класове учениците избират 3 игри и 3 песни: от далечното минало, от близкото минало и от настоящето. В края на първата година проектите се представят на годишен хепънинг „Да пеем и играем с мама и баба“ пред училищната общност.

През втората година /“Фолклорни символи“/, чрез определяне на фокус-групи по аналогичен начин учениците избират да изследват, изучат и да пресъздават поне по три елементи и символи от народния фолклор/шевици, маски, носии и др./. Придобитите умения и знания ще се представят във финални изложби.

През третата година – „Фолклорен календар на етносите“ ще изследват,  изучат и пресъздадат по един обред/обичай от трите етноса – български, ромски и турски. Ще представят наученото чрез интердисциплинарни уроци.

Всеки клас, разделен на 2/3 екипа според броя на учениците, учи по нов начин, разработва проект с решение на проблем, свързан с игри, народни приказки и песни, празници. При формирането им се спазват изискванията във всеки екип да има ученици с интереси в различни образователни направления и баланс между половете и етносите.

На финала на проекта представят наученото през трите години на училищен събор „Фолклорна плетеница“.


Учебна 2022-2023 година

 учебна 2021-2022 година

Днес учениците от 2, 3 и 4 клас придобиха ново умение - работа с диамантен гоблен. С интерес правиха шевици в часа по "Фолклор". Поздравления за креативните госпожи - Нуртен Ахмед, Есин Юнуз и Петя Стоянова! Изработените шевици ще се предложат на предстоящия Коледен онлайн базар.

 

 

 

 


 

НП „Иновации в действие“ 2020/2021 учебна година

Дните по програма "Иновации в действие" преминаха под знака на споделяне на добри практики от училищата партньори.

Дни, изпълнени с много знания, прекрасна обмяна на опит за учители и ученици!

Като иновативно училище ОУ „Христо Ботев", с. Мъглен за първа година се включи в НП „Иновации в действие“. към дейност „Мобилност“.

Програмата дава възможност за популяризиране и мултиплициране на добри идеи и училищни практики между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП чрез посещение на място на учители и ученици от цялата страна.

Наши партньори по програмата за 2020/2021 учебна година са:

Иновативно училище - НУ "Димитър Благоев", гр. Стара Загора

Неиновативно училище: ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, с. Сърнево.

Запознахме се с иновативните методи на нашите колеги, както и представихме наши иновативни решения и програми, в областта на нашата иновация – Фолклор.

Учениците от 3 клас представиха по иновативен начин час по новия предмет Фолклор.

В неформална обстановка и преки разговори учители от трите училища заедно споделихме опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха от представените уроци,

Запознаха се отблизо и с богатата история на град Айтос и неговата Емблема – Етнографски комплекс „Генгер“. Гостите изразиха възхищението си от позитивната образователна среда в училището ни и от оказаното гостоприемство.

https://aytos.bg/inovativno-ou-hristo-botev-maglen-posreshtna-5059.html

 

 

Винаги е забавно и интересно в часовете по фолклор! Куклите на баба ... Малките сръчковци се справят чудесно!
Забавно и интересно е в часовете по Фолклор!

Първолаците изследвайте и изучавайте игри и песни на баба и мама.

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди