info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Ученическият съвет през учебната 2023/2024 г.


Ученическият съвет при ОУ "Христо Ботев", с. Мъглен се състои от 15 членове. С председател, зам. председател и секретар.

Целта е УС да участва в организирането на училищния живот - в неговите делнични и празнични дни; да се развие таланта и въображението на учениците; да се изказват мнения по различни въпроси. УС е връзка между учениците и управлението на нашето училище. Чрез него ние имаме правото да заявяваме своята позиция като членове на училищната общност.

Принципи: Демократичност, толерантност, инициативност и отговорност. Съветниците приеха План за работата си през учебната 2023-2024 година, в който заложиха интересни дейности и мероприятия за развитието на умения за лидерство и самоуправление, възпитание, добродетели и креативност- те са съобразени с Училищния учебен план - за добра и ползотворна работа.

На 04.10.2023г. се проведе първото заседание на ученическия съвет за учебната 2023-2024г. На него бе избрано ново ръководство в състав: председател: Селен Белгин Топал, зам.председател: Симай Ахмед Смаил,  секретар: Амиде Хасан Чауш.


 

           

Ученическият съвет през учебната 2022/2023 г.

Ученическият съвет при ОУ "Христо Ботев", с. Мъглен се състои от 21 членове. С председател, зам. председател и секретар.

Целта е УС да участва в организирането на училищния живот - в неговите делнични и празнични дни; да се развие таланта и въображението на учениците; да се изказват мнения по различни въпроси. 

Съветниците приеха План за работата си през учебната 2022 - 2023 година, в който заложиха интересни дейности и мероприятия за развитието на умения за лидерство и самоуправление, възпитание, добродетели и креативност- те са съобразени с Училищния учебен план - за добра и ползотворна работа.


Ученически съвет 

На 14.10.2020 г. се проведе първото  заседание на Ученическия съвет за  учебната 2020-2021 г. На него бе избрано ново ръководство в състав:

Председател: Гюлсюм Ахмед

Зам. председател: Есма Мюмюн

Секретар: Мустафа Мехмед

Съветниците приеха План за работа си през учебната 2020 - 2021 година.

 


159 ПРЕДПАЗНИ МАСКИ ИЗРАБОТИХА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. МЪГЛЕН

21.04.2020

Преди известно време, стотици прочетоха във фейсбук една по детски вълнуваща покана – от Ученическия съвет на ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен към директора Зорка Петкова и учителите. Става дума за един електронен апел на децата към директорката и педагозите да се включат в тяхна инициатива в борбата с коронавируса. Идеята им – в свободното от дистанционно обучение време, всички да се заемат с изработването на предпазни маски с подръчни материали, които да дарят на нуждаещи се възрастни хора. Апелът на Ученическия съвет завършваше с посланието: „Ако днес всички сме заедно, утре можем да спасим човешки живот!“.

На детския призив, с желание се отзоваха не само директора и учителите, но и много родители от с. Мъглен. Резултатът от общото начинание стана известен днес, на 21 април – 159 вече готови предпазни маски бяха дарени на Общинския център за социални и здравни услуги – Айтос, с молба към служителите да ги предоставят на нуждаещи се възрастни хора.

Общинският кризисен щаб сърдечно благодари на учениците, на техните учители и родители за жеста към възрастните хора!

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди