info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Екип

Зорка Петкова - Директор

Пенка Касабова - ЗД по УД

Гюляй Осман - Учител на ПГ

Петя Стоянова  - Старши учител в начален етап

Нуртен Ахмед - Старши учител в начален етап

Гюлшен Мехмедали  - Учител в начален етап

Елза Мелконян- Старши учител в начален етапс 

Радостина Янева - Главен учител по БЕЛ и класен р -тел на VI клас

Гюлбие Мехмед - Учител по математика и класен р-тел на VII клас

Кенан Реджеб - Учител по общ. на уки и класен р-тел на V клас

Фирдес Исмаил -  Учител по английски език 

Димитринка Грудева - Старши учител по физ. възпитание и спорт 

Зелиха Хасанова - Учител на група за ЦДО  I - II   клас

Мария Янчева - Учител на група за ЦДО  III -IV клас

Вели Рамадан - Учител на група за ЦДО  V -VI клас

Анета Иванова - Счетоводител

Айлин Феимова - Касиер, домакин

Зейнеб Смаил - ЗАС

Незиха Нури - Чистач, хигиенист

Зийнеб Емурла - Чистач, хигиенист

Фатме Мехмед - Чистач, хигиенист

Ахмед Белбер - Работник, поддръжка

Ема Щерионова - Образователен медиатор

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди