info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Екип

Зорка Петкова - Директор

Пенка Касабова - ЗД по УД

Женя Дражева - Учител на ПГ

Петя Стоянова  - Старши учител на I клас

Нуртен Ахмед - Старши учител на II клас

Гюлшен Мехмедали  - Учител на III клас

Елза Мелконян- Старши учител на IV клас 

Радостина Янева - Главен учител по БЕЛ и класен р -тел на V клас

Гюлбие Мехмед - Учител по математика и класен р-тел на VI клас

Веселина Георгиева -  Старши учител по английски език и класен р -тел на VII клас

Мария Иванова - Учител по история 

Димитринка Грудева - Старши учител по физ. възпитание и спорт 

Зелиха Хасанова - Учител на група за ЦДО  I - II   клас

Мария Янчева - Учител на група за ЦДО  III -IV клас

Вели Рамадан - Учител на група за ЦДО  V -VI клас

Росица Георгиева - Счетоводител

Айлин Феимова - Касиер, домакин

Зейнеб Смаил - ЗАС

Незиха Нури - Чистач, хигиенист

Зийнеб Емурла - Чистач, хигиенист

Фатме Мехмед - Чистач, хигиенист

Ахмед Белбер - Работник, поддръжка

Ема Щерионова - Образователен медиатор

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди