info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Екип

Зорка Петкова - Директор

Пенка Касабова - ЗД по УД

Гюлбие Мехмед - Учител на ПГ

Нуртен Ахмед - Старши учител на I клас

Елза Мелконян - Старши учител на II клас

Петя Стоянова - Старши учител на III клас

Зейнеб Али - Старши учител на IV клас

Радостина Янева - Главен учител по БЕЛ и класен р-тел на VI клас

Янка Апостолова - Учител по математика 

Славка Георгиева - Учител по английски език и класен р-тел на V клас

Николинка Саева - Учител по история и класен р-тел на VII клас

Димитринка Грудева - Старши учител по физ. възпитание и спорт 

Гюлшен Мехмедали - Учител на група за ЦДО в I-II клас

Жулиета Тодорова - Учител на група за ЦДО в III клас

Мария Янчева - Учител на група за ЦДО в III-IV клас

Севинч Ахмед - Учител на група за ЦДО в V-VI клас

Елена Петрова - Старши учител на група за ЦДО в VI-VII клас

Семиха Нури - Счетоводител

Айлин Феимова - Касиер, домакин

Незиха Нури - Чистач, хигиенист

Зийнеб Емурла - Чистач, хигиенист

Фатме Мехмед - Чистач, хигиенист

Ахмед Белбер - Работник, поддръжка

Райко Христов - Образователен медиатор 

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди