info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Бюджет

Отчет за бюджета за първо тримесечие на 2017 г.

Отчет за бюджета за второто тримесечие на 2017 г.

Отчет за бюджета за трето тримесечие на 2017 г.

Отчет за бюджета за първото тримесечие на 2018 г.

Отчет за бюджета за първото шестмесечие на 2018 г.

Отчет за бюджета за третото тримесечие на 2018 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Бюджет 2019 г.

Отчет за бюджета за първото тримесечие на 2019 г.

Отчет за бюджета за второто тримесечие на 2019 г.

Отчет за бюджета за третото тримесечие на 2019 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Бюджет 2020г.

Отчет Бюджет 1-во тримесечие 2020

Отчет Бюджет 1-во шестмесечие 2020

Отчет Бюджет 3-то тримесечие 2020

Отчет Бюджет 4-то тримесечие 2020

Бюджет 2021 г.

Отчет бюджет 1-во тримесечие 2021

Отчет бюджет 2-ро тримесечие 2021

Отчет бюджет 3-то тримесечие 2021

Отчет бюджет 4 -то тримесечие 2021

Бюджет 2022

Отчет бюджет 1-во тримесечие 2022

Отчет бюджет 2-ро тримесечие 2022

Отчет бюджет 3-то тримесечие 2022

Отчет бюджет 4-то тримесечие 2022

Бюджет 2023

Отчет бюджет 1-во тримесечие 2023

Отчет бюджет 2-ро тримесечие 2023

Отчет бюджет 3-то тримесечие 2023

Отчет бюджет 4-то тримесечие 2023

Бюджет 2024

Отчет бюджет 1-во тримесечие 2024

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди