info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Обществен съвет 

Семра Ахмед - Реджеб - председател, представител на родители

Айлин Сабриева Шукри - секретар, представител на общественици

Гюлсюм Хюсеин Ереджеб– представител на родители

Живка Янкова Атанасова - представител на родители

Межди Ахмед  - представител на финансиращия орган

Резервни членове:

  1. Кристина Станоева – представител на финансиращия орган
  2. Елена Стоянова Янкова – представител на родителите
  3. Анифе Али Муса – представител на родителите
  4. Сабрие Гюнер Али – представител на родителите

Правилник

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди