info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Обществен съвет 

Севдие Наим Мюмюн – председател, представител на родителите

Айше Топал – секретар, представител на родителите

Фатме Хюсеин Ахмед– представител на родителите

Мийрем Хасан Ибрям – представител на родителите

Ахмед Ахмед – представител на финансиращия орган

Правилник

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди