info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Обществен съвет 

Севдие Наим Мюмюн - председател, представител на родители

Айше Топал - секретар, представител на родители

Фатме Хюсеин Ахмед– представител на родители

Мийрем Хасан Ибрям - представител на родители

Кристина Станоева - представител на финансиращия орган

Правилник

Copyright © 2022 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди