info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Училищни документи

Стратегия  за развитие 2023-2028 - отвори тук

Годишен план с дейности за стратегия  - отвори тук

Форми на обучение - заповед отвори тук

Правилник за дейността на училището - отвори тук

Годишен план за работа - отвори тук

Правилник за вътрешния ред - отвори тук

Мерки за повишаване на качеството на обучение - отвори тук

План за квалификация - отвори тук

План на УКС за справяне с тормоза - отвори тук

План-програма за безопасно движение по пътищата - отвори тук

Програма за усвояване на книжовен български език - отвори тук

Етичен кодекс - отвори тук

План за работа с родители и ощественост - отвори тук

Процедура за награждаване - отвори тук

Училищна програма по ГЗЕИО - отвори тук

Училищен учебен план за I клас - отвори тук

Училищен учебен план за II клас - отвори тук

Училищен учебен план за III клас - отвори тук

Училищен учебен план за IV клас - отвори тук

Училищен учебен план за V клас - отвори тук

Училищен учебен план за VI клас - отвори тук

Училищен учебен план за VII клас - отвори тук

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди