info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Иновативно училище

Решение на МС №469 от 07.07.2023 г.

Име на проекта  - "Здраво тяло, зелена планета"

Цел на иновацията - 

Формиране на нова ценностна система у подрастващото поколение, която да доведе до отговорно поведение към личното здраве и околната среда и до изграждане на здравна и екологична култура.

Да се изградят у малките ученици хигиенни и здравословни навици, свързани с правилно хранене, двигателен режим, култура и пълноценно общуване с природата.

Описание - предложената иновация ще се реализира в продължение на две учебни години в избираем учебен час „Здраве и екология” веднъж седмично с  ученици от II, III и IV клас през учебната 2023-2024 година. Част от учениците през учебната 2024-2025 г. ще достигнат прогимназиален етап. Ще се реализират междупредметни връзки с Човекът и природата, Физическо възпитание и спорт, Изобразително изкуство, Български език и литература, Технологии и предприемачество.

През учебната 2023/2024 г. по направление "Здрави и силни" учениците ще се запознаят с правилата и етикет при хранене. Ще се надградят знания за кръговрата на водата, видовете минерална вода и с техните източници, ще предложат начини за разумно използване на водата в бита. Ще се научат да различават полезните от вредните храни и връзката с различните заболявания при децата.

С подкрепата на родителите ще проучат и демонстрират знания и умения за пътя на хляба. Чрез теми, свързани с активното спортуване, ще се затвърдят знанията на децата за безопасно използване на велосипеда, ролята на активното спортуване за оформяне на правилна стойка и хармонично тяло. Ще се провеждат различни спортни състезания и излети сред природата.

През учебната 2024/2025 г. по направление "Здраве и екология в моя роден край" с учениците ще се работи за изграждане на навици за разделно събиране на отпадъци. Ще се разгледат теми, свързани с рециклирането и повторно използване на ресурси, разумното използване на електрическа енергия и вода.

С подкрепата на родителите ще проучат и демонстрират знания за живота на пчелите и ролята им в живата природа.

Учениците ще положат усилия за озеленяване на двора и оформяне на цветни алеи, които освен естетическо въздействие върху учениците ще спомогнат за формиране на умения за отглеждане на растения и тяхното опазване.

Ще се включат в инициативи за почистване на двора и за Деня на планетата Земя.


2023 - 2024 година


ДОМАКИНСТВОТО НИ ПО НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ".

Ден първи

Посрещнахме гости от гр.Стамболийски, с. Градец и с. Зелена морава. Присъствахме на забавен и емоционален урок, свързан със здравословно хранене, правила за движение по пътищата, особено за велосипедистите в час по “Здраве и екология”, представен от г-жа Петя Стоянова а и учениците от 2 клас.

      

    

 

Ден втори по НП “Иновации в действие”.

Изпълнен с още емоции, забавни занимания, интересен образователен урок, в който главни герои бяха учениците от 3. клас и г-жа Гюлшен Мехмедали.

   

 

     

Ден трети, последният като домакини по НП "Иновации в действие ".

Заедно с гостите наблюдавахме интересен и атрактивен урок в 4. клас - "От зрънцето, до хляба" с умелото водене на г- жа Нуртен Ахмед.

В занимания по интереси към ГЦОУД г-жа Мария Янчева завърши емоционалното и изключително ползотворно гостуване на колегите от трите училища-партньори.

              


БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ

Учениците от втори, трети и четвърти класове с ентусиазъм се включиха в иновативния урок- състезание на "Бързи, смели, сръчни“, поставяйки здравословния режим в центъра на вниманието на училищната общност. Денят се превърна в истински триумф за всички, които се стремят към този начин на хранене и живот.

Специални благодарности на класните ръководители – г-жа Стоянова, г-жа Мехмедали и г-жа Ахмед за осъществяването на проектните дейности и ангажираността им за обединението в името на балансирания и полезен начин на живот.

Най-малките ученици и техните преподаватели призовават всички да подкрепят здравословния начин на живот и да споделят своите преживявания, за да вдъхновят още хора да се присъединят към по-добро здраве и благополучие!


 
 

Решение на МС №584 от 20.08.2020 г.

Име на проект - „Фолклорна плетеница“

Цел на иновацията: Паралелно сравняване и анализ на допирни точки и различия в мултикултурната общност на училището чрез изучаване на фолклор и проектно базирано обучение / ПБО /.

Описание:

Предложената иновация за учене чрез изследване на фолклора и традициите, включва преподаване по нов начин чрез ИУЧ - Фолклор и ПБО в часовете по БЕЛ, ИИ, Музика, ТП и в заниманията по интереси в ЦДО на 57 ученици от 3 паралелки в I, II и III клас през учебната 2020-2021 година. Продължителността на иновацията ще е три години, в които част от  учениците ще достигнат прогимназиален етап. Предвижда се провеждане на часове в и извън класната стая, учебни екскурзии до етнографски музеи и комплекси, посещения на фолклорни концерти, гостувания на групи за автентичен фолклор, гост-учители –членове на семейството, симулация в класната стая на преживяното и наблюдаваното от децата, свързани с мултиетническия фолклор и традиции. 

В началото на първата година /„Игрите и песните на баба и мама“/ след проучване и изследване чрез анкети по класове учениците избират 3 игри и 3 песни: от далечното минало, от близкото минало и от настоящето. В края на първата година проектите се представят на годишен хепънинг „Да пеем и играем с мама и баба“ пред училищната общност.

През втората година /“Фолклорни символи“/, чрез определяне на фокус-групи по аналогичен начин учениците избират да изследват, изучат и да пресъздават поне по три елементи и символи от народния фолклор/шевици, маски, носии и др./. Придобитите умения и знания ще се представят във финални изложби.

През третата година – „Фолклорен календар на етносите“ ще изследват,  изучат и пресъздадат по един обред/обичай от трите етноса – български, ромски и турски. Ще представят наученото чрез интердисциплинарни уроци.

Всеки клас, разделен на 2/3 екипа според броя на учениците, учи по нов начин, разработва проект с решение на проблем, свързан с игри, народни приказки и песни, празници. При формирането им се спазват изискванията във всеки екип да има ученици с интереси в различни образователни направления и баланс между половете и етносите.

На финала на проекта представят наученото през трите години на училищен събор „Фолклорна плетеница“.


Учебна 2022-2023 година

От 7 до 9 юни 2023г., Основно училище „Христо Ботев“ с. Мъглен беше домакин  на поредица от съвместни срещи по Национална програма „Иновации в действие“. Срещите по Програмата бяха поредното вълнуващо преживяване за ученици и учители, и сложиха началото на нови приятелства и партньорство. Гости на училището в Мъглен бяха представителите на три училища: ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Чешнигирово и ОУ с. Богданци. Присъстваха и представители на РУО Бургас. 

            В продължение на три поредни дни, Екипът по иновации на ОУ "Христо Ботев" с. Мъглен сподели своя опит в иновативните практики. Изнесени бяха четири открити уроци.

            На 7 юни гостите бяха тържествено посрещнати с интересна програма, подготвена от екипа и ученици. Директорът на училището Зорка Петкова представи презентация за дейността по изпълнението на Националната програма. Особен интерес предизвика урокът в ІІІ група за ЦОУД, на който учениците работиха по направата на кукерски маски.

            На втория ден от поредицата съвместни срещи, гостите имаха удоволствието да наблюдават урок по фолклор на тема „Пролетни празници“ в ІV клас. Жив интерес предизвика и урокът в часа по занимания по интереси във втора група за ЦОУД, за изработването на лапбук за пролетните празници.

            Но най – вълнуващ за всички беше третият ден, който започна с открит урок по фолклор на тема „Празникът на прошката – празник на три етноса“. Урокът завърши с фолклорен събор „Фолклорна плетеница“, който събра много родители и гости. Лично кметът на Община Айтос г-н Васил Едрев присъства на събора. Градоначалникът беше впечатлен от сръчностите на учениците и от интереса им към старите народни игри и танци. Изпълненията на участниците, които показаха какво са научили през трите години, предизвикаха много емоции и добро настроение.

            Игри, песни, танци и обичаи на трите етноса приковаха вниманието на гостите, а сръчните майстори работиха усърдно в ателиетата от творческата работилница, където демонстрираха завидни умения в изработването на диамантен гоблен, шевици, носии и кукерски маски. На помощ се притекоха и родители.

            Съборът приключи с кръшно българско хоро, на което се хванаха ръка за ръка ученици, учители, родители и гости.

Линк към публикация в общинския в-к "Народен приятел" - https://aytos.bg/unikalen-folkloren-sabor-ou-hristo-botev-6182.html

Презентация- изтегли учебна 2021-2022 година

Днес учениците от 2, 3 и 4 клас придобиха ново умение - работа с диамантен гоблен. С интерес правиха шевици в часа по "Фолклор". Поздравления за креативните госпожи - Нуртен Ахмед, Есин Юнуз и Петя Стоянова! Изработените шевици ще се предложат на предстоящия Коледен онлайн базар.

 

 

 

 


 

НП „Иновации в действие“ 2020/2021 учебна година

Дните по програма "Иновации в действие" преминаха под знака на споделяне на добри практики от училищата партньори.

Дни, изпълнени с много знания, прекрасна обмяна на опит за учители и ученици!

Като иновативно училище ОУ „Христо Ботев", с. Мъглен за първа година се включи в НП „Иновации в действие“. към дейност „Мобилност“.

Програмата дава възможност за популяризиране и мултиплициране на добри идеи и училищни практики между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП чрез посещение на място на учители и ученици от цялата страна.

Наши партньори по програмата за 2020/2021 учебна година са:

Иновативно училище - НУ "Димитър Благоев", гр. Стара Загора

Неиновативно училище: ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, с. Сърнево.

Запознахме се с иновативните методи на нашите колеги, както и представихме наши иновативни решения и програми, в областта на нашата иновация – Фолклор.

Учениците от 3 клас представиха по иновативен начин час по новия предмет Фолклор.

В неформална обстановка и преки разговори учители от трите училища заедно споделихме опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха от представените уроци,

Запознаха се отблизо и с богатата история на град Айтос и неговата Емблема – Етнографски комплекс „Генгер“. Гостите изразиха възхищението си от позитивната образователна среда в училището ни и от оказаното гостоприемство.

https://aytos.bg/inovativno-ou-hristo-botev-maglen-posreshtna-5059.html

 

 

Винаги е забавно и интересно в часовете по фолклор! Куклите на баба ... Малките сръчковци се справят чудесно!
Забавно и интересно е в часовете по Фолклор!

Първолаците изследвайте и изучавайте игри и песни на баба и мама.

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди