info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Иновативно училище

Решение на МС №584 от 20.08.2020 г.

Име на проект - „Фолклорна плетеница“

Цел на иновацията: Паралелно сравнение и анализ на допирни точки и различия в мултикултурната общност на училището чрез изучаване на фолклор и проектно базирано обучение / ПБО /.

Описание: Предложена иновация за учене чрез изследване на фолклора и традициите, включително преподаване по нов начин чрез IUČ - Фолклор и ПБО в списъците по БЕЛ, ИИ, Музика, ТП и в заниманията по интереси в ЦДО на 57 ученици от 3 паралелки в I, II и III клас през учебната 2020-2021 година. Продължителността на иновацията ще е три години, в която част от учениците ще достигне прогнимазиален етап. Предвижда се проверяване на списъци в и извън класната стая, учебни екскурзии до етнографски музеи и комплекси, посещения на фолклорни концерти, гостувания на групи за автентичен фолклор, гост-учители-членове на семейството, симулация в клас, стая за преживяване и наблюдение от деца свържете се с мултиетнически фолклор и традиции. 

В началото на първата година / „Игри и песни на баба и мама“ / след проучване и проучване чрез анкети по класове на ученици избират 3 игри и 3 песни: от далечното минало, от близкото минало и отсега. В края на първата година проектирането се представя на годишния хепънинг „Да пеем и играем с мама и баба“ преди училищната общност.

През втората година / „Фолклорни символи“ /, чрез определяне на фокус-групи по аналогичен начин учениците избират да изследват, изучават и да пресъздават поне по три елемента и символи от народния фолклор / шевици, маски, носии и др. /. Придобийте умения и знания ще се представите във финалните изложби.

През третата година - „Фолклорен календар на етносите“ ще проучите, изучавате и пресъздавате по един обред / обичай от трите етноса - български, руски и турски. Ще представи наученото чрез интердисциплинарни уроци.

Всеки клас, разделен на 2/3 екип в сравнение с броя на учениците, учи по нов начин, разработва проект за решение на проблем, свързва се с игри, народни показания и песни, празници. При формирането им се спазват изискванията във всеки един да има ученици с интереси в различни образователни направления и баланс между половете и етносите.

На финала на проект за представяне на научно през три години в училищен събор „Фолклорна плетеница“.

 

Винаги е забавно и интересно в часовете по фолклор! Куклите на баба ... Малките сръчковци се справят чудесно!
Забавно и интересно е в часовете по Фолклор!

Първолаците изследвайте и изучавайте игри и песни на баба и мама.

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди