info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Дейност 2

Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 4

Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди