info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Училищен план в условията на COVID 

Правила за рабона в електронна среда

Инструкция при работа с видеодисплей


ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

С оглед осигуряване на присъствено обучение за децата и учениците и във връзка с необходимостта от предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространението на COVID-19 в училищата е възможно организиране на тестване на учениците в училище.

За по-голяма Ваша информираност Министерството на образованието и науката предостави Списък с тестове за вируса SARS — CoV-2.

Моля да се запознаете със списъка и да вземете Вашето информирано решение за тестване на децата Ви, както и за вида на теста – секрет от носа или слюнка от устата.

При получено съгласие на поне 90 % от родителите училището ще предприеме действия за осигуряване на тестове и медицинско лице за извършването им.

Уважаеми родители, за избора на Вашето решение и за повече информация ще съдействат класните ръководители.

Списък на антигенни тестове - отвори тук

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди