info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Училищен план в условия на COVID 2022-2023

Училищен план в условията на COVID 2021-2022 

Правила за рабона в електронна среда

Инструкция при работа с видеодисплей


 

В СЯНКАТА НА  COVID 19 - ДА БЪДЕМ ПРЕДПАЗЛИВИ!

Заповед на министъра на здравеопазването от 09.09.2022 г.


ВАЖНО !!!!

Съгласно Заповед №138/17.03.2022 г. на министъра на здравеопазването от 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук:

Заповед МЗ


 

Обучение за периода от 21.02.2022 г. до 27.02.2022 г. в условията на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката 

Считано от 21.02.2022 е преустановен присъственият учебен процес за учениците от  V и VI клас, които преминават на обучение в елетронна среда от разстояние според учебния план, седмичното разписание на училището за втори учебен срок и продължителност на часовете по утвърдения график.

За учениците от подготвителна група, начален етап и VII клас учебният процес е присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

Заповед МОН - изтегли тук


Обучение за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. в условията на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката и решение на Областвия щаб

Считано от 14.02.2022 е преустановен присъственият учебен процес за учениците от  7-ми клас, като преминават на обучение в елетронна среда от разстояние според учебния план, седмичното разписание на училището за втори учебен срок и продължителност на часовете по утвърдения график.

За учениците от 1-ви до 6-ти клас учебният процес е присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

Заповед на МОН


04.02.2022 г.

Обучение за периода от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г. в условията на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД-01-25 от 04.02.2022 г. на д-р Паздеров – директор на РЗИ – гр. Бургас:

Считано от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г. се преустановява присъственият учебен процес за учениците от 5-ти до 7-ми клас, като преминават на обучение в елетронна среда от разстояние според учебния план, седмичното разписание на училището за втори учебен срок и продължителност на часовете по утвърдения график.

За учениците от 1-ви до 4-ти клас учебният процес е присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

Заповед на РЗИ Бургас

Заповед на МОН


21.01.2022

ЧАСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ЩЕ УЧАТ ОНЛАЙН ОТ 24.01.2022 г.

Учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас в област Бургас ще учат онлайн една седмица от понеделник, 24 януари т.г. 

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков издаде заповеди за организиране на онлайн занятия след нареждане от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). 

Другите седем випуска ще останат в училище при наличие на „зелен сертификат“ или след тестване веднъж седмично. За децата от I до IV клас присъственото обучение е ключово важно за изграждане на навици за учене и усвояването на базови знания. За седмокласниците, десетокласниците и дванадесетокласниците предстоят важни изпити – национално външно оценяване и матури.

Обучението в електронна среда ще продължи до 28 януари т.г. включително. След това всички ученици и учители ще излязат в почивка. Учебните занятия ще се възстановят от 7 февруари – присъствено или онлайн в зависимост от указанията на здравните власти.


14.01.2022 г.

УЧИЛИЩАТА ЩЕ СЕ ЗАТВАРЯТ САМО В КРАЕН СЛУЧАЙ

Присъственият учебен процес в училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) ще бъде преустановяван само в краен случай. Детските градини няма да бъдат затваряни изобщо. Това предвижда Националният оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, представен днес.

Мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 са разделени на четири етапа и ще се прилагат на локално равнище в зависимост от оценката на риска, най-вече спрямо наличните интензивни легла в болниците.

При 50% заети легла за интензивно лечение (I етап) ще се засили контролът за носенето на маски, осигуряването на физическа дистанция, дезинфекцията, изискването за „зелен сертификат“ за учителите и тестването на учениците без „зелен сертификат“ веднъж седмично. Запазват се заниманията по интереси и груповите дейности, но без да се смесват ученици от различни паралелки. Спират се организирани дейности с ученици като посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.

Олимпиадите и състезанията ще са присъствени при осигурена дистанция, наличие на „зелен сертификат“ или тестване на място на участниците. Индивидуалните часове, консултации, изпитвания за текуща оценка, изпити и др. може да бъдат присъствени в училището или ЦСОП и без изследване за COVID-19 на учениците, ако се провеждат извън времето на редовните занятия.

При 60% запълнени интензивни легла в болниците (II етап) ще спрат заниманията по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация на обучението. Остава условието да не се смесват ученици от различни паралелки. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично. Няма да се тестват притежателите на „зелен сертификат“, както и вече изследваните за редовните присъствени занятия в училище.

При 70% заети интензивни легла (III етап) в допълнение към тестването половината от паралелките от V до XII клас ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица. Децата до IV клас ще останат в клас. По възможност без ротация и с тестване или „зелен сертификат“ ще се учи също в специалните училища за деца със сензорни увреждания и в ЦСОП.

Училищата и ЦСОП ще минат към онлайн обучение, когато поне 80% от леглата за интензивно лечение в болниците са заети (IV етап). По възможност ще се запазят присъствените занятия с тестване за децата от началните класове. Ако се наложи, те също ще учат от вкъщи, но за не повече от една седмица.

Когато данните изискват преминаване към III или IV етап за съответната област, но в областта има достатъчно свободни болнични легла за деца и заболяемостта в дадена община е наполовина по-ниска от средната за областта, то след съгласуване с Министерството на здравеопазването за училищата от тази община могат да се прилагат мерките от по-либералния противоепидемичен режим – съответно за II или за III етап.

При оценката на риска в образователната система, освен броят заети интензивни легла в болниците, ще се вземат предвид също процентът на учениците, отсъстващи поради заболяване, делът на отсъстващите преподаватели и непедагогически специалисти, седмичната заболяемост при децата, както и при между 30 и 40-годишните възрастни.


ВАЖНО!

Уважаеми  родители и ученици,

В изпълнение на Заповед № РД 09-4588 от 23.11.2021 год. на Министъра на образованието и науката и във връзка с достигната 14-дневна заболеваемост от COVID-19 между 250 и 500 на 100 000 население в Община Айтос, считано от 29.11.2021 година /понеделник/ за учениците от ОУ "Христо Ботев", с. Мъглен се преминава на ротационно обучение.

От 29.11.2021 год. до 03.12.2021 год. ПРИСЪСТВЕНО ще се обучават учениците от V и VІІ клас.

В ОРЕС продължават учениците от VІ клас.

Автобусът за учениците на присъствено обучение ще се движи по стария график.

За седмицата от 06.12.2021 г. ще бъдете информирани допълнително.

Бъдете здрави! 


Уважаеми родители,

С цел оперативност при зачитане на правото на информиран избор родителите на ученици в начален етап може да изгледате демонстрационен клип за изследване с тест V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit : https://youtu.be/xev2c_oNzEc

Вероятно от този тип ще бъдат тестовете за децата в нашето училище.

След запознаване с посочения бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, тези от Вас които са заявили желание за тестване, ако не изразите писмен изричен отказ до 12 часа на 12 ноември 2021 г. (петък), ще се считат за дали съгласие за изследване на децата им с него.

За точния ден на тестване ще бъдете уведомени предварително.

Бъдете здрави!

 


Уважаеми родители,

Запознавам Ви с резултатите от подадените от Вас декларации за възстановяване на присъственото обучение в училище на учениците от I до IV клас след тестване.

Съгласно инструкциите на МОН, тестването на учениците ще се извършва в класната стая на паралелката всеки понеделник и четвъртък половин час преди началото на учебните часове от определен от директора екип, включващ педагогически и непедагогически специалисти и родител – доброволец с валидни документи за ваксинация или преболедуване.

Уважаеми родители, отправям АПЕЛ за включването Ви като доброволци в помощ на училищните екипи за справяне с тази нелека и отговорна задача!  

Към днешна дата са ваксинирани или преболедували 63,6% от учителите и непедагогическия персонал в училището. Всички неваксинирани и непреболедували учители са заявили на 100% желание да се тестват, за да работят присъствено в училище.

За учениците, които няма да се тестват обучението ще продължи в електронна среда.

Бъдете здрави!


Уважаеми родители и ученици,

В изпълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 год. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-09-2062 от 13.09.2021 год. на Министъра на образованието и науката и Писмо с Изх.№ РД-21-2966 от 04.11.2021 год. на РУО - Бургас във връзка с достигната 14-дневна заболеваемост от COVID-19 на над 500 на 100 000 население в община Айтос, считано от 08.11.2021 год. /понеделник/ за всички ученици от Община Айтос се преустановяват присъствените учебни занятия.

Обучението ще продължи в електронната платформа на Майкрософт Тиймс до спад на заболелите или осигуряване на безопасна училищна среда.

Бъдете здрави!!!

Заповед за ОРЕС от 08.11.2021 г.

График за ОРЕС 1 и 2 клас

График за ОРЕС 3 и 4 клас

График зо ОРЕС 5, 6 и 7 клас

График консултации


ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

С оглед осигуряване на присъствено обучение за децата и учениците и във връзка с необходимостта от предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространението на COVID-19 в училищата е възможно организиране на тестване на учениците в училище.

За по-голяма Ваша информираност Министерството на образованието и науката предостави Списък с тестове за вируса SARS — CoV-2.

Моля да се запознаете със списъка и да вземете Вашето информирано решение за тестване на децата Ви, както и за вида на теста – секрет от носа или слюнка от устата.

При получено съгласие на поне 90 % от родителите училището ще предприеме действия за осигуряване на тестове и медицинско лице за извършването им.

Уважаеми родители, за избора на Вашето решение и за повече информация ще съдействат класните ръководители.

Списък на антигенни тестове - отвори тук

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди