info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Защита на личните данни

Заявление за искане за упражняване на права

 

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:   Основно училище „Христо Ботев“

ЕИК/Булстат:  000043394

Адрес:   с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас, п.к.8523

Телефон:  0882900802

Ел. поща:  info@ou-maglen.com

Интернет страница:  https://ou-maglen.com/


Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните:

Име: Живко Павлов

пълноправен член на Асоциация за длъжностни лица по защита на данните

Ел. поща:  office@adpo.bg

Тел:  02/492 0 112


Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни:

Адрес:  София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров ”№ 2

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Интернет страница:  www.cpdp.bg

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди