info@ou-maglen.com,

0882900802,

с. Мъглен, п. к. 8523, община Айтос

 

Защита на личните данни 

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Основно училище „Христо Ботев“

ЕИК/Булстат: 000043394

Адрес:  с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас, п.к.8523

Телефон: 0882900802

Ел. поща: info@ou-maglen.com

Интернет страница: https://ou-maglen.com/


Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Живко Павлов

пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Ел. поща: office@adpo.bg

Тел: 02/492 0 112


Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди